Konfirmations-lejr

Konfi-lejr                                                                

På Da Vinci-linjen går man ikke til præst, men som noget nyt tager man på to konfirmations-lejrer.  Vi synes, det er dejligt, at vi ikke skal bruge hverdage på at tage til præst, men i stedet for bare tage til konfirmationslejrer i to weekender. Det er også en god ting, at vi lærer hinanden bedre at kende og får et bedre sammenhold også med den anden Da Vinci klasse. Vi er jo også næsten lige startet i klassen. På lejren var der et overordnet tema, på denne lejr var det ”krig og kærlighed,” vi lærte om, hvordan det var at være jøde under 2. verdenskrig. Vi lærte egentlig ikke så meget om kristendommen, men vi fik en lille gudstjeneste om morgenen, og vi bad fadervor om aftenen. Om eftermiddagen var der nogle aktiviteter, vi skulle være med til dem, de handlede egentligt ikke så meget om kristendommen. Der var nogle frivillige med fra 8. og 9. klasses Da Vinci som havde prøvet det før, så når der var pauser, fortalte de nogle historier, fra da de var på konfi-lejr. Det var en rigtig fed tur og vi glæder os til den næste!

Skriv et svar