Emneuge i 7.U

Start:

Mandag morgen blev vi inddelt i grupper efter interesse for et land i Europa. Vi var 2-3 i hver gruppe. Slutresultatet ville blive en fremlæggelse om det land, vi havde valgt på ca. 15 min.

Derefter skulle vi skrive en dagsorden i vores logbog. Det gjorde at vi havde en idé om, hvad man skulle lave på dagen. Og så var det jo op til eleverne selv om, hvordan det færdige produkt ville se ud.

foto af: spaghetti skulptur lavet af Rebecca og Sofie fra 7.U

Proces:

Hver morgen skulle vi mødes til morgensamling sammen med alle andre 7. klasser, hvor vi skulle høre lidt om musik og kultur fra andre lande i Europa. Dernæst skulle vi selv arbejde. De første par dage skulle vi bruge meget tid på at søge på vores land.

Onsdag skulle vi allesammen lave en spaghetti skulptur ud fra en kendt attraktion i det land, som man havde valgt. Hele klasselokalet var fyldt med spaghetti og lim. Spaghetti lå udover det hele, selv i lærerens kaffekop fandt man spaghetti. Nogle af os var under mere tidspres end andre, men vi blev alle færdige.

Ved vores fremlæggelse ville der blive lagt vægt på både fagligt indhold, kreativitet og præsentation. Derfor lavede de fleste af grupperne både en PowerPoint med stik

ord og en planche med fakta om deres land. Og så skulle der være en færdig bagt kage hjemmefra som skulle repræsentere vores land

              

foto af: forskellige plancher i 7.U

Resultat:

Om fredagen skulle der fremlægge. Alle var top klar fra morgenstunden. Som start skulle vi til vores sidste morgensamling, og derefter begyndte vi at fremlægge. Det tog næsten hele dagen før alle nåede i gennem. Det var meget langtrukken, men alle fremlæggelserne var gode og levede op til de krav der blev stillet. Til slut spiste vi kage og det var bare dejligt.

Skriv et svar